Marlucare

ZORG(t) voor u
Over Marlucare

Over mij

Het eind van het een, is het begin van het ander.

Mijn naam is Margreet Lucasse, pastoraal werker in opleiding. 

Over mij

Na verschillende jaren van ervaring in zorg en begeleiding kwam ik vaak in aanraking met mensen die te maken hadden met een ernstig verlies en twijfel rondom zingeving.

In de gesprekken merkte ik dat mensen vaak geholpen waren met het luisteren en de zorg die ik aanreikte.
Na jaren van studie met betrekking tot zorg en begeleiding in sociaal-agogisch werk ben ik nu in opleiding tot pastoraal werker.

Wat ik aanbied is een luisterend oor. Het luisteren naar het verhaal van mensen die zoekende zijn. Mensen die te maken hebben gehad met ingrijpende veranderingen in levenssituatie en voor een verwerking staan. Mensen die voor keuzes staan die misschien nog te groot zijn in een periode waar er veel onzekerheid en verwarring heerst.

Na verschillende jaren van ervaring in zorg en begeleiding kwam ik vaak in aanraking met mensen die te maken hadden met een ernstig verlies en twijfel rondom zingeving.

In de gesprekken merkte ik dat mensen vaak geholpen waren met het luisteren en de zorg die ik aanreikte.
Na jaren van studie met betrekking tot zorg en begeleiding in sociaal-agogisch werk ben ik nu in opleiding tot pastoraal werker.

Wat ik aanbied is een luisterend oor. Het luisteren naar het verhaal van mensen die zoekende zijn. Mensen die te maken hebben gehad met ingrijpende veranderingen in levenssituatie en voor een verwerking staan. Mensen die voor keuzes staan die misschien nog te groot zijn in een periode waar er veel onzekerheid en verwarring heerst.

In het vertellen en het delen van het eigen verhaal kunnen er inzichten komen die helpend zijn bij het zoeken naar een weg die soms onzichtbaar lijkt. In het vertellen en delen kan er een rust komen die helpend is en richting geeft.

Voor ieder zal het verwerken van een ingrijpende verandering in levenssituatie een persoonlijk proces zijn waar geen eenduidige antwoorden te geven zijn. Het vraagt om een individuele benadering met het zoeken van een weg naar evenwicht en houvast.

In alle onzekerheid en verwarring die het zoeken kan geven kan het goed zijn om een contact en een verbinding te hebben dat steunend en helpend kan zijn. Een contact dat meedenkt en meeleeft.

Graag wil ik u helpen met zoeken naar een een stap op een weg die voor u leidt naar een eigen zingeving,

Graag wil ik u bemoedigen bij het vinden van een eigen kracht om uw weg te gaan.

Contact

13 + 6 =

Margreet Lucasse
06-15499617
mlucasse@live.nl