Marlucare

ZORG(T) voor u
Over Marlucare

Inspiratie

“Inspiratie, de adem van de geest”, zingt Mathilde Santing in het liedje “Inspiratie”.

Onverwachts kunnen er soms de ideeën zijn, die veel in zich hebben en tot een begin van iets nieuws leiden.

Inspiratie

In een vluchtelingenkamp was er enorm tekort aan hout en brandstof om te koken. Het begon met een idee, met zoeken naar alternatieven. De zon gaf een brandende hitte, De mussen vielen bij wijze van spreken van het dak. Maar hoe de energie die de zon geeft opvangen en gebruiken om te koken?

Eén van de medewerkers lukte het om tot een nieuw concept te komen. Het opvangen van de warmte van de zon met behulp van een aluminium plaat en deze kon de warmte weerkaatsen naar de kookpotten. Met het delen van het idee en het uitproberen ontstond de Suncooker. Een geweldig hulpmiddel waardoor de mensen in het vluchtelingenkamp konden koken met de warmte van de zon zonder afhankelijk te zijn van hout of andere brandstoffen. Aanvankelijk gaf de ‘Solar Cooker’ weerstand bij de vrouwen in het vluchtelingenkamp. Hoe kon je nu op zo’n modern ding waar geen hout en vuur aan te pas kwam koken? Maar na een aantal keren proberen, doen en ervaren waren de vrouwen heel erg enthousiast en als een sneeuwbal effect verspreidde het gebruik van de Solar Cooker zich door de kampen.  

Onze denkkracht is heel groot.  Enorm eigenlijk.  We kunnen verbanden leggen, creatief, inventief en productief zijn.  

Met een klein begin en inspiratie, het delen van ideeën en uitwisselen werd een probleem tot een groei van iets nieuws.  De energie die er al was werd met een eenvoudig hulpmiddel tot een belangrijk voedend product.

Zo kan  het ook in ons zijn.

Soms zijn er gebeurtenissen, omstandigheden die een donkere wolk geven in het leven.  Dan zien we geen ruimte, geen licht, geen oplossing.  Lukt het ons niet om ergens een begin te vinden.

Maar net zoals de zon er altijd is, is inspiratie er ook altijd ergens.  Soms wel eens versluierd of verborgen achter ‘wolken’ maar onverwachts kan het er ineens zijn in de ontmoeting met de ander, in de uitwisseling van verhalen, ideeën, gedachten. Ineens kan er een plotselinge wending zijn waardoor je dingen vanuit een ander perspectief kunt bekijken en tot nieuwe ideeën komt.  

Nieuwe stappen kunt zetten. 

Hoe komt een idee ooit tot stand
Kan zo’n gedachte ontstaan
Waar komt dat helder ogenblik
Dat inzicht toch vandaan
Dat komt door ons, zin voor zin
Gaven wij die woorden in
Die fluisterden wij toe

(Mathilde Santing: Inspiratie)

Ervaringen uit de praktijk:

Het onverwachte in de ont-moeting.

 

Het echtpaar was teruggekomen van een aantal dagen samen uit.  Aan de telefoon vertelde mevrouw dat het een onverwacht zware tijd was geworden.  De mobiliteit van dhr. was te beperkt om samen op stap te gaan waardoor ze niet de dingen konden bezoeken die ze nog zo graag samen hadden willen zien. 

Mevrouw had dhr graag gegund dat hij een ontspanningsmassage had kunnen ondergaan, maar dat was voor dhr helaas niet haalbaar geweest omdat zijn evenwicht en controle over de spieren te zeer waren aangetast door de ernstige ziekte die sneller de kwaliteit van leven in de greep kreeg dan beiden hadden verwacht.

Tijdens het eerste gesprek met mevrouw bood ik aan om een zachte ontspanningsmassage te doen bij dhr, zodat hij alsnog bij hem thuis deze ervaring kon ondergaan. 
Zo ontstonden tijdens de massage boeiende gesprekken over leven, relatie en werk en waren er onverwachte, verrassende ontwikkelingen.

De lichamelijke conditie van dhr ging snel achteruit.  Hij maakte zich erge zorgen over hoe het verder moest met zijn vrouw als hij er niet zou zijn. Hij had haar altijd gesteund en bijgestaan maar hoe moest het nu verder?  Doordat de spraakfunctie erg achteruit ging werd hij erg bang dat hij haar niet meer zou kunnen vertellen hoe veel ze voor hem betekende en hoe graag hij haar het beste gunde.

Hij wilde haar zo graag nog zeggen wat hij haar toewenste en hoe belangrijk ze voor hem was maar wist niet hoe.  Samen zochten we hoe hij dit op een mooie manier met haar zou kunnen delen.  Tijdens het spreken kwamen we op het idee om zijn woorden in een brief naar zijn vrouw te sturen nadat hij er niet meer zou zijn. Wat hij zo graag wilde zeggen maar zo moeilijk voor hem was zou ik voor hem opschrijven.  

We kwamen tot een prachtige brief in zijn woorden die hij bij nader inzien toch nog zelf wilde voorlezen, nu hij nadat de brief klaar was, toch nog zelf aan haar wilde voorlezen.  Op een van de laatste avonden dat hij nog bij bewustzijn was heeft hij met hulp van hun beste vrienden alles wat hij zo graag wilde zeggen voorgelezen aan zijn vrouw.  Dit moment samen werd een bijzonder ontroerend moment. Het werd een onverwacht krachtig moment van waarde dat zowel een einde in zich had maar ook een haakje naar de toekomst voor haar, een houvast in het loslaten van hem.

Dat levenseinde van hun samen,  dat zo veel vroeger kwam dan gedacht had onverwacht een steun en bemoediging  in zich voor later, waar zij met zijn woorden in her-innering kracht kan vinden om alleen verder te gaan.

 

 

 

Contact

13 + 7 =

Margreet Lucasse
06-15499617
mlucasse@live.nl