Marlucare

ZORG(T) voor u
Over Marlucare

Energie

Soms zijn er ontwikkelingen in het eigen leven die anders zijn dan we verwacht hadden. 

Ineens kunnen er gebeurtenissen zijn die ons uit evenwicht brengen.

Vragen waardoor onze gedachten ‘op hol slaan’ en gaan malen.

Energie

Gedachten tollen in het rond en kunnen leiden tot onrust en spanning.  Gedachten die negatief kunnen zijn. Gedachten die een twijfel met zich mee kunnen brengen, zorgen en angst voor de dag van morgen. Het gepieker kan zich vertalen naar onrust in het dagelijks leven zoals slaapproblemen. Het een leid tot het ander. 

We raken controle en grip kwijt en in alle verwarringen zien we soms de ruimte voor de eigen keuzes niet meer. 

In het bestaan van de molen is de wind de bron van energie.  De wind zet de wieken aan tot draaien.  Met het draaien van de wieken wordt het raderwerk in de molen in gang gezet.  Het ene radertje zet het andere radertje aan tot bewegen waardoor uiteindelijk de molenstenen over elkaar schuiven en graan to meel malen. 

De energie die de wind geeft wordt opgevangen en zet een voedend proces in gang met als resutlaat meel waar we brood van kunnen bakken.  De molenaar draagt zorg voor de molen.  Hij stelt zo nodig de wieken bij als de wind van richting verandert of zet de wieken stil als al het werk gedaan is. 

Hoe zou het voor ons zijn als we in het malen van onze gedachten terug grip zouden kunnen krijgen op onze gedachten. Als we grip zouden kunnen krijgen op de gedachten en zouden kunnen zien of  het gepieker opbouwend en reëel is?  Zouden we,  net zoals de molenaar de wieken bijstelt bij het veranderen van de windrichting, onze gedachten, onze aannames en vooronderstellingen kunnen bijstellen naar het positieve.  Naar gedachten die helpend en misschien wel rustgevend zijn. Door bijvoorbeeld even stil te staan of langzamer te lopen. 

Contact

1 + 11 =

Margreet Lucasse
06-15499617
mlucasse@live.nl