In deze Corona tijd waarin dingen die zo vanzelfsprekend waren ineens heel anders zijn is vakantie plannen in het buitenland geen optie.
Dit jaar buiten de grenzen gaan is niet vanzelfsprekend.  En mocht het zo zijn dat in het najaar de grenzen van Belgiё en Frankrijk weer open zijn, dan is het nog een grote vraag of de verblijfsaccommodaties voor toeristen goed toegankelijk zijn.
Alles in overweging genomen is het erg twijfelachtig of het wel mogelijk is om de looptocht voor het Leger des Heils dit jaar in Frankrijk te houden.

Als het niet lukt om buiten de grenzen te gaan, dan wil het nog niet zeggen dat er binnen de eigen grenzen geen mogelijkheden zijn.
Binnen de grenzen buiten het kader denken.  Als alternatieve looptocht zou ik bijvoorbeeld ook een hele Lange Strange tocht kunnen maken van Cadzand tot de Wadden, of 3 x een rondje Zeeuws-Vlaanderen van D’Ee tot Hontenisse, of zelf 3 weken als dakloze op straat leven, of het Sint Pieterpad lopen van Pieterburen (Groningen) tot de Sint-Pietersberg (Limburg), een afstand van ongeveer 500 km.

“Het Pieterpad is in de periode tussen 1975 en 1981 bedacht, gelopen en beschreven door twee dames op leeftijd: Toos Goorhuis-Tjalsma en Bertje Jens.

Het Pieterpad is ontstaan vanuit het verlangen om ook in Nederland een wandelroute tot stand te brengen, die vergelijkbaar zou zijn met de lange doorgaande wandelroutes, zoals die elders in Europa al veel langer bestaan. Gezien de vrij geringe grootte van ons eigen land lag het van het begin af aan in de bedoeling dan ook maar helemaal van het noorden naar het zuiden te gaan. Het werd zodoende de verbinding van Pieterburen aan de Groninger waddenkust naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Vandaar de naam Pieterpad. Degenen die er niet genoeg van kunnen krijgen, vinden op de Sint-Pietersberg aansluiting met de GR 5, die desgewenst tot de Middellandse Zee kan worden gevolgd.” (bron: pieterpad.nl)

De laatste optie lijkt me zelf een heel mooi alternatief.  Definitief een beslissing nemen van wel of niet lopen is nu nog te vroeg.

De RIVM richtlijnen geven wel een versoepeling aan maar nog steeds is het advies: afstand houden en wandelen in de eigen omgeving. De route van het  Sint Pieterpad   gaat hier en daar door Duitsland en in deze Coronacrisis is reizen in Duitsland zonder noodzakelijke reden niet toegestaan.

In augustus is het nog vroeg genoeg om een keuze te maken. Hoe van de punt een komma te maken.

 

Lopen voor het Leger des Heils en met namen voor mensen zonder dak.

Geef ook voor Leger des Heils

Een bijdrage kunt u overmaken op bankreknr : NL48RABO0349875960 tnv M. Lucasse inzake donatie Leger des Heils.