Marlucare

ZORG(T) voor u
Over Marlucare

Perlgrimeren in levensvragen

Waarom een tekst als “pelgrimeren” in levensvragen?

In het pelgrimeren is één ding bekend en dat is de bestemming van de reis.

Pelgrimeren

Hoe de reis zal gaan en zal verlopen wijst zich gaandeweg, hoe zorgvuldig we ook plannen en voorbereiden. Het is een reis waar we vertrekken met een minimum aan bagage. Stap voor stap lopen we een weg die al velen voor ons gegaan zijn maar voor ons nieuw is.

 

Het is een reis waar we het bekende, het vertrouwde en de zekerheid van het bestaan steeds verder achter ons laten en het onbekende tegemoet gaan.

 

Het is een reis naar buiten en tegelijkertijd ook een weg naar binnen. Met het vorderen van de reis is er niet alleen een ontmoeting met het onbekende maar ook met het zelf. Op de momenten dat we een verkeerde weg ingeslagen zijn, dreigen te verdwalen, als er tegenslag is en geen hulp voorhanden, komt het op ons zelf aan, op onze eigen kracht, durf, creativiteit en doorzettingsvermogen. Het is leren omgaan met angsten en onzekerheden als de weg een doolhof lijkt te worden, in plaats van een doelgericht op weg zijn naar een bestemming.

 

Het omgaan met levensvragen zoals het verwerken van het verlies van een dierbare of een plotselinge verandering van levenssituatie door ziekte heeft raakvlakken met het pelgrimeren.

De zekerheden van het bestaan zijn plots weggevallen en de weg naar de toekomst die zo helder leek is ineens een labyrint geworden. Het verlies van de dierbare kan zeer ingrijpend werken op het eigen bestaan. Gevoelens als verdriet, ontzetting, angst, pijn en boosheid wisselen elkaar af en brengen verwarring. 

Gevoelens waar we niet zelf voor gekozen hebben, maar waar we in de verwerking van het verlies niet omheen kunnen. Waar we alleen maar doorheen kunnen met tijd en geduld met onszelf.

Verwerking van verlies vraagt een ontmoeting met onzekerheden en stap voor stap op een weg gaan die even geen pasklare antwoorden heeft.

Steun en troost van onze naasten kunnen daarbij heel belangrijk zijn. Het zal zo zijn dat we deze niet altijd kunnen ondervinden. Op momenten waar we geen weg meer zien komt het er op aan om onze eigen kracht en moed te leren kennen.

Contact

3 + 14 =

Margreet Lucasse
06-15499617
mlucasse@live.nl